Dnes je: 02. 09. 2015

Meniny má / je sviatok: Linda

Firmy

BENET, spol. s r.o.
Nám. SNP 974/28
972 71 Nováky

- správa bytových a nebytových priestorov a prevádzka tepelného hospodárstva a káblových televíznych rozvodov
tel.: 046/5461251, 5461156, 5461160


VEPOS, spol. s r.o.
Nám. SNP 350/12, 972 71 Nováky
- zabezpečuje verejnoprospešné práce pre mesto (odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, údržba verejnej zelene, údržba a správa mesta, údržba miestnych komunikácií, cintorínske služby
tel.: 046/5461475, 5461473
www.veposnovaky.sk

Slovenská pošta,a.s., pošta Nováky
Vedúca: Mgr. Tatiana Barbaričová
Adresa: Námestie SNP 639/22,972 71 Nováky
Telefón: 046/5461 190, 046/5461 173
Fax: 046/5461 177
www.slposta.sk
Po - PI 08:00 - 17:00 hod.

ŽSR – Železničná stanica v Novákoch
Prednosta: Jozef Bielik
Adresa: G. Košťála 159,972 71 Nováky
Telefón: 0903 463 311, inf.,osobná pokladňa 046/546 27 69
www.zsr.sk


SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s., obchodné miesto
Námestie SNP 323/8
Vedúci: Ing. Martin Kreth
Tel.: 046/518 74 40 - 6
Sporotel: 0850 111 888
www.slsp.sk
E-mail: info@slsp.sk
PO – PI 08:00 – 16:00 hod.

VÚB, a.s., expozitúra Nováky
Vedúca: Ing. Zuzana Hajdúchová

Adresa: A.Hlinku 457,972 71 Nováky
Telefón: 046/485 71 56, 0850 123 000
www.vub.sk
E-mail: novaky@vub.sk
PO-PI 08:00-12:00, 13:00-16:00 hod.

Mapa mesta

Foto z fotogalérie

All rights reserved © 2007 - 2015
WebCreative.info & Mesto Nováky
WebMaster: webmaster@novaky.sk
Mestský úrad Nováky
Nám.SNP 349/10
972 71 Nováky
Sekretariát: +421 46 512 15 12
Primátor: +421 46 512 15 11
Primátor: +421 46 546 12 34
Prednosta: +421 46 512 15 13
Odd. vnút. správy,školstva
a soc. vecí: +421 46 512 15 14
ekonom. odd.: +421 46 512 15 15
odd. výstavby: +421 46 512 15 28
mestská polícia: +421 46 5461118
mobil: 0905571118