Nováky aktuálne
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

20.10.2016 Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Nováky“ Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § ...

Výzva na spoluprácu

19.10.2016 Vážení spoluobčania, Mesto Nováky si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri zriadení stálej expozície o histórii a súčasnosti mesta Nováky. ...

Oznámenie SSE

14.10.2016 Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje, že v termíne od novembra 2016 do decembra 2017 bude vykonávať kontrolu a prípadné odstraňovanie ...

Oznámenie poruchy na káblovej televízii

06.10.2016 Vážení zákazníci káblovej televízie, v prípade nahlásenia poruchy kontaktujte spoločnosť Kinet na telefónnych číslach: 046/3811612, 0905913728. ...

Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze

03.10.2016 Ako sme už viackrát informovali, Mesto Nováky sa postupne snaží obnoviť Kaplnku sv. Juliany. Ak pôjdete po ceste 1/64 ...

Novácky jarmok 2016 sa blíži

29.09.2016 Obsadených 262 predajných miest a 165 predajcov, to je aktuálna bilancia pre Novácky jarmok, ktorý sa bude konať 11.-12.11.2016. Viac ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru

23.09.2016 Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru. Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

14.11.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
26.10.2016
06.09.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 24.10.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 19.10.2016
Sociálna a zdravotná komisia 18.10.2016
archív zasadnutí komisií