Nováky aktuálne
Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru

23.09.2016 Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru. Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla ...

Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Nováky

22.09.2016 Ponúkame občanom mesta Nováky bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo bude poskytovať pre občanov mesta Nováky bezplatne JUDr. Jozef Jaško a všetky ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2016

21.09.2016 Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.10.-7.10., 10.10.-11.10.,13.10.-14.10.,18.10.-21.10.,25.10.-28.10.,31.10.2016 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni-Topirenská dolina“ vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Zákaz vypaľovania trávy, kríkov a stromov

20.09.2016 Mestský úrad Nováky upozorňuje občanov mesta, že v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane ...

Výzva - Reštaurovanie svätostánku kaplnky sv. Juliany v Novákoch

15.09.2016 Všetky potrebné dokumenty nájdete na stiahnutie v pravej časti tejto stránky. ...

Upozornenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi

14.09.2016 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi zaznamenalo v mesiaci september 2016 zvýšený počet pokusov trestných činov páchaných na senioroch, kedy ...

Oznam – dotácie z rozpočtu mesta

14.09.2016 Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt, ktorý túto dotáciu na rok 2016 prijal, je ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

14.11.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
26.10.2016
06.09.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 19.09.2016
Komisia športu 05.09.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.09.2016
archív zasadnutí komisií