Fyzické osoby - podnikatelia

Fyzické osoby nepodnikatelia Fyzické osoby podnikatelia Právnické osoby
Meno/firma dlžníka
Adresa
Druh neuhradenej dane Dlžná suma
Eva Václaviaková JASMINE SERVIS
Kľačno 482, Kľačno
MP za komunálne odpady a DSO 4 106,69 €
Rudolf Bránik
M. R. Štefánika 1621/11, Nováky
MP za komunálne odpady a DSO 755,30 €
Nikola Farkašová
Údernícka 327/45, Handlová
MP za komunálne odpady a DSO 481,33 €