Právnické osoby

Fyzické osoby nepodnikatelia Fyzické osoby podnikatelia Právnické osoby
Meno/firma dlžníka
Adresa
Druh neuhradenej dane Dlžná suma
B-ESPRIT, s.r.o.
A.T.Sitnianskeho 4, Banská Štiavnica
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 3 460,93 €
BYDOS Nováky, spol. s r.o. v konkurze
Medený Hámor 11, Banská Bystrica
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO, Daň za psa 17 159,41 €
DAM a.s. v konkurze
Nadjazdová ulica 4, Prievidza
Daň z nehnuteľností, Daňové penále, Sankčný úrok, MP za komunálne odpady a DSO 88 491,33 €
Novácke chemické závody,a.s. v konkurze
M.R.Štefánika 1, Nováky
Daň z nehnuteľností, Daň za ubytovanie, MP za komunálne odpady a DSO 188 995,11 €
ZEDER PLUS, s.r.o.
Rybárska 37, Nitra
Daň z nehnuteľností 8 911,18 €
BISO Schrattenecker Slovakia,s.r.o.
Lehotská 642/52, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO* 16 244,16 €