Celomestské oslavy mesiaca úcty k starším 16.10.2017