Celomestské oslavy mesiaca úcty k starším 17.10.2019