Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 17.01.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 14.01.2022
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.01.2022
Komisia športu 01.12.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.11.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.11.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 16.11.2021
Sociálna a zdravotná komisia 10.11.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 26.10.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 09.09.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 07.09.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 02.09.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 17.06.2021
Komisia športu 10.06.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.06.2021