ŽIAČKA SOŠ NOVÁKY ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA SR NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI GRAND PRIX CHIMIQUE

Medzinárodná súťaž GRAND PRIX CHIMIQUE sa konala v Strednej chemickej škole v meste Debrecen v dňoch od 23. do 28.októbra 2019. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich  z 12 krajín sveta.

GRAND PRIX CHIMIQUE je medzinárodná súťaž stredoškolákov - žiakov stredných odborných škôl orientovaných na štúdium chémie, ktorá sa koná v dvojročných intervaloch. Na rozdiel od chemickej olympiády ide viac o súťaž zručností, súťažiaci riešia  praktické úlohy z organickej syntézy a odmernej i prístrojovej analýzy. Témou práce v organickej syntéze bola príprava trifenylboritanu amónneho Grignardovou syntézou  a témou práce z analytickej praxe  bolo cerimetrické stanovenie chemickej spotreby kyslíka a tiež fotometrické stanovenie účinnej zložky v lieku Levodopa.

Slovenskú republiku reprezentovali dvaja študenti – Nikola Králiková (SOŠ NOVÁKY) a Slavomír Podolský (SOŠ polytechnická SVIT). Naši reprezentanti sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili pekné, spoločne delené 6.miesto. Srdečne blahoželáme !06.11.2019