Oznam o prerušení dodávky tepla na ohrev vody

oznam

Benet, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidza bude v dňoch:

06.07.2020 - 10.07.2020 t.j. v pondelok až piatok prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody na ulici Bernolákovej, M.R.Štefánika, Rastislavovej, M.Bela, Pribinovej, Čerešňovej a na námesti SNP. 29.06.2020