Asistované sčítanie

Rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania

ASISTOVANÉ SČÍTANIE začína 03. 05. 2021 -13. 06. 2021

 

Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach  a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

  1. Obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. V našom meste je zriadené kontaktné miesto, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase jeho prevádzkových hodín:

MESTSKÝ  ÚRAD V NOVÁKOCH:

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

PO: 09.00 - 11.00       13.00 - 15.00

UT: 09.00 - 11.00       13.00 - 15.00

ST:  09.00 -11.00        14.00 - 16.00

ŠT: 09.00 - 11.00        13.00 - 15.00

PI:  09.00 - 11.00

  1. Obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta-mobilný asistent navštívi obyvateľa doma  a pomôže mu sčítať sa.

Počas doby asistovaného sčítania v pracovných dňoch môže obyvateľ požiadať o mobilného asistenta Mestský úrad v Novákoch na  číslach:

046/51 21 527

0940 636 388 

 

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko, adresu,  na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (teda  ulicu, súpisné a orientačné číslo) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Mesto požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý občana bude následne telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu a času návštevy.  Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve.28.04.2021