Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby a upustenie od ústneho rokovania: Obnova bytového domu M. R. Štefánika 116, Nováky

Verejná vyhláška


21.09.2021