Prenájom nebytových priestorov

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2019

Úplné znenie výzvy v prílohe. ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory:- nachádzajúce sa na Nám. SNP, k.ú. Nováky, parc. reg. CKN č. 16, súpisné číslo 125, na prízemí s rozlohou 59,80 m2 na účel prevádzky záložňa-bazár pre nájomcu: Norbert Ščípa – GARANT I. ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

...

Zápisnica-Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018

Zápisnica z vyhodnotenia ponúkkonaného dňa 25. 09. 2018 o 14:00 h na Mestskom úrade Nováky ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2018

...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie bezplatného právneho ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie prevádzky materského ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2018

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2018 ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie ...