Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2020

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2020 sa vykoná v nasledujúcich termínoch o 12:00, dvojminútovým stálym tónom sirény.
1.polrok 10.1. 14.2. 13.3. 17.4. 15.5. 12.6.
2.polrok 10.7. 14.8. 11.9. 9.10. 13.11. 11.12.
Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.

Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola ...

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2. a 3. stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy SHMÚ

Podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto stránky na stiahnutie. ...

PRÍVALOVÉ DAŽDE/NÁHLA BÚRKOVÁ ČINNOSŤ

Prívalové dažde Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne ...

POŽIARE

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiaru suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi ...

VYSOKÉ TEPLOTY

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže ...

Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa.

Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a iných prírodných porastov. Na území Slovenskej republiky v roku 2015 vzniklo 10 970 požiarov, ktoré spôsobili škodu za vyše ...