Rozpočet mesta Nováky

Názov Zverejnené Dokument
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2017 25.09.2017
Výročná správa mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Programový rozpočet mesta na roky 2017,2018,2019 28.12.2016
Rozpočet mesta Nováky na roky 2017,2018,2019 28.12.2016
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 11.07.2016
Čerpanie programového rozpočtu za rok 2016, do mesiaca 4. (vrátane), iba za nenulové riadky 31.05.2016
FIN 1-12 za mesiac účtovania : Príjmy 4.2016 (v Eur) 31.05.2016
Príjmy rozpočtu 2016 31.05.2016