Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Zápisnica z výberového konania: „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovnoprávne vzťahy“

Zápisnica z výberového konaniana obsadenie pracovného miesta v oblasti "bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovnoprávne vzťahy" v Národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky. Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného ...

Zápisnica z výberového konania: „sociálna oblasť a zamestnanosť“

Zápisnica z výberového konaniana obsadenie pracovného miesta v oblasti "sociálna oblasť a zamestnanosť" v Národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky. Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného ...

Kontaktné centrum Nováky

Kontaktné centrum v Novákoch je zložené z tímu odborníkov, ktorí poskytujú individuálne poradenstvo.Bez ohľadu na to, či sa zamestnanec HBP, a.s. zapojí do národného projektu alebo nie,  môže využiť komplexné poradenské služby poskytované kontaktným centrom na jednom mieste, a to BEZPLATNE.V oblasti právneho poradenstva ...

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra - informácie o projekte

Hlavným partnerom je Trenčiansky samosprávny kraj, ďalšími partnermi projektu sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s., mesto Handlová, mesto Prievidza a mesto Nováky.Cieľom projektu je poskytnutie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a.s. pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich ...