Výzva pre občanov mesta Nováky

snímka_garáže na päťdomom

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta, vyhlasuje výzvu pre občanov mesta Nováky, ktorý majú záujem o výstavbu garáže na ul. Chemikov za bytovým domom súp. č. 18 – päťdom. Mesto ponúka na odpredaj 32 pozemkov pod garáže.
V prípade záujmu treba doručiť žiadosť o výstavbu garáže na ul. Chemikov za bytovým domom súp. č. 18 na sekretariát Mestského úradu v Novákoch najneskôr do 31.08.2019.
Žiadosť musí okrem iného obsahovať aj kontaktnú adresu a telefonický kontakt. Prílohou žiadosti bude Vaše čestné prehlásenie, či máte resp. nemáte vo vlastníctve garáž.26.06.2019