Prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody

BENET, s. r. o. Nováky oznamuje, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidza bude

v dňoch 15. 07. - 19. 07. 2019, t. j. v pondelok až v piatok

prerušená dodávka tepla na ohrev úžitkovej vody na ulici Bernolákovej, M. R. Štefánika, Rastislavovej, M. Bellu, Pribinovej, Čerešňovej a na nám. SNP.28.06.2019