Primátor mesta Nováky pozýva

Dňa 26. augusta 2019 o 18,00 h sa v Dome kultúry Nováky za účasti poslancov MsZ uskutoční stretnutie primátora mesta s obyvateľmi domu č. 18 na ul. Chemikov k plánovanej výstavbe garáží.12.08.2019