Deň s mládežou

DEŇ S MLÁDEŽOU

 

Dňa 27. septembra 2019 sa konal už 10. ročník podujatia "Deň s mládežou", ktorého organizátorom boli Mesto Prievidza a Centrum voľného času. Na námestí prezentovali svoje činnosti stredné školy, zamestnávatelia, mládežnícke organizácie a žiacke školské rady z regiónu Horná Nitra.

SOŠ Nováky na podujatí reprezentovali – Zuzana Šovčíková, Daniela Vážanová, Nina Danišová, Tomáš Šimo, Lukáš Páleník a Matúš Švec. V informačnom stánku propagovali našu školu, informovali o študijných odboroch, duálnom vzdelávaní, školských a mimoškolských aktivitách, rozdávali informačné letáky, kalendáre, lízatká a mydielka. Do programu sa zapojil aj Janko Šorman, ktorý zahral na hudobný nástroj.

Pekný piatkový slnečný deň s mládežou prispel k lepšej informovanosti žiakov a obyvateľov mesta o činnosti a aktivitách mladých ľudí.   

 08.10.2019