PRAKTIKUM MLADÝCH ENVIRONMENTALISTOV

PRAKTIKUM MLADÝCH ENVIRONMENTALISTOV

V dňoch od 23. do 25.septembra 2019 žiaci 2.ročníka SOŠ v Novákoch vymenili školské lavice za netradičnú formu vyučovacieho procesu. V rámci projektu "Praktikum mladých environmentalistov" monitorovali životné prostredie v okolí školy.

Mladí environmentalisti boli rozdelení do pracovných skupín a pracovali pod odborným vedením pedagógov. Monitorovali kvalitu vody, pôdy, ovzdušia. Priamo v teréne odoberali vzorky vody, pôdy, rastlín, stromov, kríkov a lišajníkov, ktoré následne vyhodnocovali v chemickom a biologickom laboratóriu. K náplni práce patrila aj problematika triedenia a recyklácie odpadov.

Aj takáto netradičná zážitková forma výchovno-vzdelávacieho procesu má svoj opodstatnený význam. Veríme, že hlboký zážitok dokáže zmeniť človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh...08.10.2019