Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 14. - 20. október 2019

plagát

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

14.- 20. október 2019

Pýtajme slovenské - každý deň!

Každoročne  sa do Národných dní  "Pýtajme si slovenské" zapája viac ako milión občanov, preto aj mesto Nováky počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska žiada občanov o spoluprácu, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a  dávali  im typy  na  dobré  domáce produkty, aby ich upozorňovali,  ak niečo  v  regáloch chýba.

Za posledných  pár rokov projektu  Kvalita z našich regiónov, ktorého  sú  Národné dni súčasťou,  sa podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života.

Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať.

 10.10.2019