Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

Oznamujeme Vám, že v dňoch 03.07. 2020, 09.-10.07.2020, 17. 07. 2020, 20.-24.07.2020, 28.-31. 07. 2020  bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.24.06.2020