Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa

Harmonogram návratu žiakov do škôl

Vzhľadom na zabezpečenie chodu nemocníc odporúča MŠVVaŠ SR zriaďovateľom otvoriť ŠKD od *11. 1. 2021* pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Prosíme rodičov, ktorí patria do tejto skupiny a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do ŠKD, ktoré bude v prevádzke od 7:00 do 16:00, aby kontaktovali riaditeľku školy na emailovej adrese *zsnovaky@gmail.com
<zsnovaky@gmail.com>* do stredy 6. 1. 2021 do 15:00.05.01.2021