Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 13. - 14. marca 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 13. a 14. marca 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 13. marca  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1388 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 7, čo je 0,50% otestovaných obyvateľov. Dňa 14. marca 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 953 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 5, čo je 0,52% otestovaných ľudí. V dňoch 13. a 14. marca sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2341 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 12, čo je 0,51% otestovaných ľudí.14.03.2021