Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 10. - 11. apríla 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 10. a 11. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 10. apríla  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1397 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 2, čo je 0,14% otestovaných obyvateľov. Dňa 11. apríla 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 1022 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 0, čo je 0,00% otestovaných ľudí. V dňoch 10. a 11. aprílaa sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2419 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 2, čo je 0,08% otestovaných ľudí.11.04.2021