Záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 29. júna 2021

Vážení občania, I. časť záznamu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 29. júna 2021 v dĺžke 2 hodiny 50 minút bude v premiére odvysielaná v piatok, 02. júla o 18,00 h. Repríza bude odvysielaná v sobotu 03. júla o 18,00 h, v nedeľu 04. júla o 13,30 h a 18,00 h a v pondelok 05. júla o 18.00 h.

 30.06.2021