Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac NOVEMBER 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.-5.11.2021, 8.-11.11.2021, 18.-19.11.2021, 23.11.2021,  25.-26.10.2021 a 30.11.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021, kurz EOD EOR, kurz CBRN EOD IM SOT NOV21 a zdokonaľovacia príprava profesionálnych vojakov ZZII Martin.21.10.2021