Stavebné povolenie "SUBSIDIA s r. o., Skladová 7, 971 01 Prievidza"

Verejná vyhláška - úplné znenie


15.11.2021