Výzva - Reštaurovanie svätostánku kaplnky sv. Juliany v Novákoch

Úplné znenie verejnej súťaže
Návrh na reštaurovanie
Predpokladaný rozsah prác
Všetky potrebné dokumenty nájdete na stiahnutie v pravej časti tejto stránky.

15.09.2016