Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

Zadanie_sociálne zariadenia
Zadanie_rekonštrukcia telocvične
Návrh zmluvy
Úplné znenie výzvy

Predmetom zákazky je obnova (rekonštrukcia) časti interiéru, t. j. rekonštrukcie sociálnych zariadení. Sociálne zariadenia sú enormne materiálovo a taktiež morálne opotrebované. Uvedený závažný stav sociálneho zariadenia a umyvární platí pre budovu A i budovu B základnej školy.07.02.2018