Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systém

Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systém

Na bezpečnosť v meste dohliada 17 nových kamier, ktoré sú napojené na centrálny kamerový systém. Pokrytie monitorovaného územia sa zvýšilo cca o 20 %, čím sa zefektívnila prevádzka existujúceho kamerového systému. Monitorovanie ciest a priestranstiev uľahčí odhaľovanie priestupkov a trestných činov. Tri z piatich zrealizovaných kamerových stanovíšť sú umiestnené v priestoroch tvorby čiernych skládok (ulica Lehotská, Suvorovova a Lelovská). Vybudovanie nových kamerových stanovíšť sa stretlo s pozitívnym ohlasom obyvateľov daných lokalít. Ďalšie stanovištia sú pri Dome kultúry a na železničnom priecestí.

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra vo výške 6 900 eur, mestské zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 1 725 eur.08.01.2019