Poďakovanie

Ministerstvo zdravotníctva  SR  ďakuje každému,  kto  sa  dal  zaočkovať  proti ochoreniu Covid-19, čím chráni seba a svojich blízkych pred možným vážnym priebehom ochorenia Covid-19.

Odborníci sa zhodujú na tom, že očkovanie je jediná cesta von z pandémie a jediný spôsob ako predísť veľkým ľudským, ale aj ekonomickým stratám.

Viac informácií vo videotexte TV Nováky. 30.09.2021
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA