Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.10.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 21.09.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 20.09.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.09.2017
Sociálna a zdravotná komisia 28.08.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.08.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 10.08.2017
Komisia športu 25.06.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.06.2017
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia športu 31.03.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 29.03.2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA