Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č. 1229/667/2012

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, podali dňa 07.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o ...

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 463/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás ...

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 416/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás ...

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 287/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás ...