Výzva pre deti: Zapojte sa do súťaže

Milí rodičia a učitelia, máte doma alebo v škole a škôlke malých umelcov, ktorí majú radi výtvarné práce? Tak čítajte ďalej. Chceme Vás poprosiť, aby ste nasledovný odkaz odovzdali Vašim ratolestiam.
 
Deti, zoberte do rúk farbičky, fixky, štetce a kreslite, alebo skladajte, či modelujte pre nás tie najkrajšie obrázky, predmety, ktoré zachytávajú prichádzajúcu atmosféru Mikuláša.
 
Súťažné práce sa budú zbierať do 2. decembra 2021 v školských zariadeniach, alebo ich bude možné priniesť priamo do DK Nováky v pracovných dňoch od 7.00 - 16.00 hod.
 
Náhodným výberom budú vyžrebované výtvarné práce, ktoré oceníme sladkou odmenou.
 
Radi sa s nimi pochválime aj na našej FB stránke. Zoznam vyžrebovaných - ocenených prác bude zverejnený prostredníctvom mestského televízneho vysielania a Facebooku dňa 5. decembra 2021 o 18.00 hod.
 
Vopred ďakujeme


18.11.2021
Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom,že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  si budú môcť prevziať na mestskom úrade v dňoch:od 24. 04. 2017 do 28. 04. 2017 od 8,00 hod. ...
Zverejnené: 20.04.2017
Oznámenie o nekonaní zasadnutia MsZ
Primátor mesta Nováky, RNDr. Daniel Daniš, oznamuje občanom mesta Nováky, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvolané na pondelok, 24. apríla 2017 o 15,15 h, do Obradnej siene Mestského úradu, sa nebude konať. ...
Zverejnené: 20.04.2017
Zrušenie opatrenia v pásme dohľadu pri výskyte ochorenia vtáčej chrípky
Zverejnené: 13.04.2017
OZNAM- zápis do MŠ
OZNAM  Materská škola Nováky oznamuje rodičom, ktorí majú  záujem v  školskom roku 2017/2018 umiestniť svoje dieťa v  materskej škole, že žiadosti si môžu vyzdvihnúť od 18. apríla 2017 do 28. apríla 2017 v  Materskej škole Nováky,  Svätoplukova  91, denne, v  ...
Zverejnené: 31.03.2017
Pravidelná údržba verejného vodovodu
 Oznamujeme, že pracovníci prevádzky vodovodu  Nováky  budú v rámci pravidelnej údržby verejného vodovodu v dňoch od 21. 03. 2017 do 31. 03. 2017 v čase cca od 08,00 h  do 13,30 h vykonávať preplachovanie potrubí verejného vodovodu. Preplachovanie bude vykonávané postupne na ...
Zverejnené: 21.03.2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA