Verejná vyhláška - "Terasa pred rodinným domom 212/68 Nováky"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania návrhu strategického dokumentu

V zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamujeme verejnosti, že dňa 24.8.2022 bolo Mestu Nováky doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresného úradu Prievidza, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad Rozhodnutím ukončil zisťovacie konanie o posudzovaní návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Priložené Rozhodnutie sa týka návrhu strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030. V prílohe Rozhodnutie zo zisťovacieho konania.23.08.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie. Pozvánka
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA