Pokračovanie prerušeného rokovania mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušeného rokovania MsZ Nováky na deň 20. októbra 2022 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod do obradnej siene mestského úradu.

Rokovanie dňa 20.10.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.14.10.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA