Neviete kam poslať dieťa po ukončení základnej školy? Medzi top strednými odbornými školami trvalo SOŠ Nováky.

V tomto čase si aktuálne tisíce deviatakov spolu s rodičmi po celom Slovensku kladie otázku, ktorú strednú školu si vybrať ako tú najlepšiu. Strediskom záujmu, ktorý neklesá sú stále gymnázia, ale podľa rôznych meraní za posledné roky sa medzi najlepšími strednými školami na Slovensku umiestňujú už aj odborné školy. Ak sú kritériom výberu publikované rebríčky stredných škôl, či vzdialenosť dochádzania do školy dávame do pozornosti  

Strednú odbornú školu Nováky,

ktorá v celkovom hodnotení stredných odborných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji, patrí dlhodobo do prvej desiatky "TOP  Stredných odborných škôl".

Toto skvelé umiestnenie SOŠ Nováky vyplýva z aktuálneho rebríčka hodnotenia  stredných škôl v školskom roku 2020/2021, ktorý zverejnila na svojej stránke spoločnosť INEKO.

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=SO%C5%A0&k=3&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

Viac informácií o škole ako aj o študijných odboroch otváraných v školskom roku 2022/2023  na:  www.sosnovaky.sk

 13.01.2022