Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.12.2015
Komisia športu 02.12.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.12.2015
Sociálna a zdravotná komisia 16.11.2015
Sociálna a zdravotná komisia 04.11.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.11.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 30.10.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 28.10.2015
Komisia športu 21.10.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 17.09.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.09.2015
Komisia športu 09.09.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 04.09.2015
Komisia pre ochranu verejného záujmu 04.09.2015
Sociálna a zdravotná komisia 30.06.2015