Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 29.03.2017
Sociálna a zdravotná komisia 21.03.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 24.01.2017
Komisia športu 16.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.01.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2016
Komisia športu 28.11.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 22.11.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 22.11.2016
Komisia športu 31.10.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 24.10.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 19.10.2016
Sociálna a zdravotná komisia 18.10.2016
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA