Územný plán mesta Nováky 2023 - návrh

Zverejnili sme pre vás kompletný návrh Územného plánu mesta Nováky - október 2023.

  • Obsah,
  • Verejná vyhláška,
  • Grafická časť,
  • Textová časť diel A,
  • Záväzná časť diel B,
  • Tabuľková časť a prílohy,

Všetky príslušné dokumenty si môžete pozrieť po klinutí SEM14.11.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA