Prepravná služba-sociálny taxík

Vážení občania,

Mesto Nováky v zmysle plnenia opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb vyhlasuje pre občanov s trvalým pobytom v Meste Nováky výzvu na predloženie žiadosti o sociálnu službu pre odkázaných občanov, ktorá je zameraná na prepravnú službu - sociálny taxík.

Informácie o podmienkach poskytovania prepravnej služby- sociálnom taxíku, sú zverejnené vo videotexte Mesta Nováky, tlačivo žiadosti Vám bude poskytnuté v stránkové dni na MsÚ v Novákoch, oddelení sociálnych vecí, školstva kultúry a športu, t.č. 046/51 21 514, taktiež informácie a tlačivo žiadosti je zverejnené aj na stránke mesta.

Mesto Nováky od 27. 02. 2017 bude vydávať žiadosti pre odkázaných občanov. Po splnení stavnovených podmienok bude mesto Nováky v spolupráci s Excellent Taxi túto službu prevádzkovať od 01. 03. 2017.23.02.2017
Žiadosť o sociálny taxík
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA