Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 10.06.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 03.06.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 27.05.2015
Komisia športu 27.05.2015
Komisia pre ochranu verejného záujmu 25.05.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 21.05.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 05.05.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.04.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.04.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 09.04.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 02.04.2015
Komisia športu 23.03.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 11.03.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.03.2015