Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.10.2016
Sociálna a zdravotná komisia 19.09.2016
Komisia športu 05.09.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.09.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.08.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 22.08.2016
Komisia pre ochranu verejného záujmu 28.06.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.06.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2016
Komisia športu 02.06.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 02.06.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 26.05.2016
Sociálna a zdravotná komisia 26.05.2016
Komisia pre ochranu verejného záujmu 17.05.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.05.2016
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 13.12.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA