Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 23.10.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 26.08.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.08.2019
Sociálna a zdravotná komisia 12.08.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 29.05.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 16.04.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.04.2019
Sociálna a zdravotná komisia 09.04.2019
Komisia pre ochranu verejného záujmu 08.04.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.04.2019
Komisia športu 02.04.2019
Komisia športu 11.02.2019
Sociálna a zdravotná komisia 11.02.2019