Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 03.02.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 02.02.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.11.2020
Komisia športu 27.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 23.11.2020
Komisia športu 20.11.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 19.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.09.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 25.08.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 15.07.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.07.2020
Komisia športu 18.06.2020