Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 23.11.2020
Komisia športu 20.11.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 19.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.09.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 25.08.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 15.07.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.07.2020
Komisia športu 18.06.2020
Komisia pre ochranu verejného záujmu 15.06.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.06.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.06.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 28.05.2020