Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 05.02.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.02.2019
Komisia pre ochranu verejného záujmu 18.10.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 03.10.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.08.2018
Komisia kultúry a vzdelávania 27.08.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 13.08.2018
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.06.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.05.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 21.03.2018
Sociálna a zdravotná komisia 06.03.2018
Komisia kultúry a vzdelávania 27.02.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 27.02.2018