Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 06.03.2018
Komisia kultúry a vzdelávania 27.02.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 27.02.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.02.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.01.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.01.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 27.11.2017
Komisia športu 25.11.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 22.11.2017
Sociálna a zdravotná komisia 22.11.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 19.10.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.10.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 21.09.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 20.09.2017