Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 28.05.2020
Sociálna a zdravotná komisia 11.03.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.02.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.01.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.01.2020
Sociálna a zdravotná komisia 15.01.2020
Komisia športu 13.01.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 06.11.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 30.10.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.10.2019
Komisia športu 23.10.2019
Sociálna a zdravotná komisia 23.10.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 26.08.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.08.2019
Sociálna a zdravotná komisia 12.08.2019