Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.11.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.11.2023
Komisia športu 25.10.2023
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 23.10.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 18.10.2023
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.08.2023
Komisia pre ochranu verejného záujmu 02.08.2023
Sociálna a zdravotná komisia 22.06.2023
Komisia športu 21.06.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.06.2023
Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.05.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 03.05.2023
1234567...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA