Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 19.09.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 14.06.2022
Sociálna a zdravotná komisia 14.06.2022
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 11.05.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 05.04.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 21.03.2022
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 09.03.2022
Sociálna a zdravotná komisia 08.03.2022
Sociálna a zdravotná komisia 02.02.2022
Komisia športu 01.02.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 01.02.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 17.01.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 14.01.2022
1234567...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA