Mestská rada

Zloženie
Mgr. Dana Horná
Ing. Branislav Adamec
Bc. Anton Hajnovič
Termín zasadnutia Uznesenia Zápisnice
23.10.2017
25.09.2017
05.09.2017
06.07.2017
07.06.2017
04.04.2017
06.03.2017
01.02.2017
30.11.2016
26.10.2016
06.09.2016
23.06.2016
08.06.2016
25.04.2016
06.04.2016