Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.04.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.04.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 09.04.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 02.04.2015
Komisia športu 23.03.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 11.03.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.03.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 10.03.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 09.03.2015
Komisia športu 24.02.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.02.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.01.2015
Sociálna a zdravotná komisia 28.01.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 27.01.2015