Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 23.01.2019 07:30 do: 23.01.2019 13:30.28.12.2018
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Obnova bytového domu M. R. Štefánika 116"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Obnova bytového domu Štúrova 103/2, 4, Nováky"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2022
Správa z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Nováky formou dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2020 v roku 2022 ...
Zverejnené: 01.03.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2023
Oznamujeme Vám, že v dňoch 3.3.2023, 8.3.2023 a 10.3.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu ...
Zverejnené: 24.02.2023
OZNAM- triedenie odpadu
Mestský úrad v Novákoch a spoločnosť Vepos Nováky oznamujú občanom , že plasty, kovy a tetrapaky  sa zbierajú ako jedna zložka. V rodinných domoch to bude do žltých  vriec. Pri bytových domoch môžu občania používať  na triedenie týchto troch zložiek 1100 ...
Zverejnené: 15.02.2023
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Prístavba lodžií k bytovému domu Nám. SNP 616/21"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Obnova bytového domu Štúrova 102/6, 8, Nováky"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Pietna spomienka
Mesto Nováky a Zbor pre občianske záležitosti Vás pri príležitosti 16. výročia tragickej udalostivo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky pozývajú na pietnu spomienku venovanú obetiam.Miesto konania:  Park Š. MoyzesaDátum a čas konania: 02. marca 2023 o 16,00 h ...
Zverejnené: 01.03.2023
Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky
Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky  Dňa 23.02.2023 sa v Prievidzi uskutoční Zasadnutie Kooperačnej rady UMR č. 1/2023. Územie udržateľného mestského rozvoja ("UMR") je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia. Je nástrojom na podporu riešenia spoločných výziev, vrátane využitia ...
Zverejnené: 22.02.2023
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Branislav Adamec, zvoláva  zasadnutie MsZ Nováky na deň 20. februára 2023 (t.j. pondelok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je verejné, občania ...
Zverejnené: 15.02.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA