Mestám a obciam zhasína nádej

Fotografia ku podstránke: Mestám a obciam zhasína nádej

Vedenie mesta Nováky oznamuje občanom, že mesto Nováky sa dnes pripojí k iniciatíve ZMOS a Združenia miest a obcí hornej Nitry pod názvom "Mestám a obciam zhasína nádej", aby upozornili štát na zvyšujúce sa ceny energií a prenesenie zodpovednosti štátu na mestá a obce bez finančného krytia. Z tohto dôvodu bude dňa 30.01.2023 v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. vypnuté verejné osvetlenie v meste Nováky.30.01.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA