Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 27.05.2015
Komisia športu 27.05.2015
Komisia pre ochranu verejného záujmu 25.05.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 21.05.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 05.05.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.04.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.04.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 09.04.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 02.04.2015
Komisia športu 23.03.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 11.03.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.03.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 10.03.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 09.03.2015
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA