Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.02.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 29.01.2016
Komisia športu 26.01.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 20.01.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.12.2015
Komisia športu 02.12.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.12.2015
Sociálna a zdravotná komisia 16.11.2015
Sociálna a zdravotná komisia 04.11.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.11.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 30.10.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 28.10.2015
Komisia športu 21.10.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 17.09.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.09.2015
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA