Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 11.03.2015
Sociálna a zdravotná komisia 10.03.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 10.03.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 09.03.2015
Komisia športu 24.02.2015
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.02.2015
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.01.2015
Sociálna a zdravotná komisia 28.01.2015
Komisia kultúry a vzdelávania 27.01.2015
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA